Danh Sách Các Dự Án Căn Hộ Đang Được Thế Chấp Bởi Ngân Hàng

Danh Sách Các Dự Án Căn Hộ Đang Được Thế Chấp Bởi Ngân Hàng

Ngày 14/8, Sở xây dựng TP. HCM cho biết vẫn đang được tiếp nối cập nhật vấn đề về các dự án đủ điều kiện để bán nhà đất hình thành về sau tại địa phận. trong tháng 7/2018, Sở xây dựng đã thông tin về sự bán nhà đất hình thành trong tương lai cho 7 dự án. Trong khoảng thời điểm đầu…